Wat is welzijnswerk?

 

Welzijnswerk is zeer divers. En misschien is dat gelijk ook wel ons probleem. Want waarvoor kunt u nu precies terecht bij het welzijnswerk?

Welzijnsorganisaties zelf doen het ieder op hun eigen manier: soms presenteren zij hun diensten aan u in leeftijdscategorieên zoals kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen; soms gebruiken ze een indeling in wijken; soms gebruiken ze termen die verwijzen naar diverse werksoorten zoals opbouwwerk, ouderenwerk, mantelzorgondersteuning en algemeen maatschappelijk werk.

Wat echter als een paal boven water staat is dat het welzijnswerk er is voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Die even niet op eigen kracht verder kunnen omdat ze een probleem hebben, een gemis of een beperking. Of omdat ze ergens over piekeren, zich zorgen maken of eenzaam zijn.


Om u op deze site op weg te helpen zijn de diensten van het welzijnswerk verdeeld in overzichtelijke categorieën
. U vind de categorieën via de functie "geavanceerd zoeken". Natuurlijk kunt u ook op uw eigen woorden zoeken. 


Bij welzijnsorganisaties werken beroepskrachten en vrijwilligers. Samen zorgen zij ervoor dat u de beste hulp en aandacht krijgt die er is. Lijkt het u wat om ook zelf als vrijwilliger aan de slag te gaan? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de welzijnsorgansatie bij u in de buurt. 

Vaak zijn de diensten van het welzijnswerk gratis. Soms wordt er om een eigen bijdrage gevraagd.

Zorg en Welzijn worden vaak in één adem genoemd. Dat is fijn want welzijn en zorg sluiten vaak op elkaar aan. Een verschil is wel dat u voor welzijn geen recept, toestemming of indicatie nodig hebt. Daardoor kunt u gemakkelijk en snel om hulp vragen.

  

 

 

Voorbeelden welzijnsdiensten:

 

 • Maaltijdservice voor senioren
 • Jongerenspreekuur
 • Boodschappen Plusbus
 • Meidengroep
 • Lotgenotencontact mantelzorgers
 • Vraagwijzer
 • Meer Bewegen voor Ouderen
 • Sport in de buurt
 • Peuterspeelzalen
 • Ouderenadviseur
 • Burenhulp
 • Vrijwilligersvacaturebank
 • Hulp bij de thuisadministratie
 • Tafeltje Dekje
 • Maatschappelijk werk
 • Taallessen
 • Buurtvaders
 • .....